Scopus

Scopus je bibliografická, citační a referenční databáze vědecké literatury a kvalitních webových zdrojů (15 000 recenzovaných časopisů od 4 000 vydavatelů, 500 Open Access časopisů, 700 konferenčních sborníků, 600 obchodních publikací a 125 knižních edic). Patří mezi nejobsáhlejší zdroje lit. o životním prostředí, přírodovědné, technické, lékařské, společenskovědní, zemědělské literatury a patentových dokumentů.
Přístup na: http://www.scopus.com
Skupiny: