Vesmír

Přírodovědecký měsíčník, který informuje o dění ve světě vědy. Popularizuje výsledky aktuálního výzkumu v přírodních, technických i humanitních vědách. Jeho redakční radu tvoří přední čeští vědci a propagátoři vědy v oblasti svých oborů.

Přístup na: http://www.vesmir.cz

Skupiny: