EBSCO (výběrově plné texty)

Multilicenční přístup do databází EBSCO je součástí projektu VZ09006 Národní knihovna ČR – zabezpečení elektronických zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace.

V rámci tohoto projektu jsou také v naší knihovně zpřístupňovány databáze firmy EBSCO:

Academic Search Complete – mezioborová databáze zpřístupňující fulltext 5,500 titulů časopisů, z nichž je 4,600 recenzovaných.

Business Source Complete – plnotextová databáze z oblasti obchodu.

Library, Information Science & Technology Abstracts – databáze pro oblast informační vědy a knihovnictví.

GreenFILE – databáze zaměřená na obory ekologie a ochrany životního prostředí.

Regional Business News – 75 časopisů, deníků a ekonomických zpráv z USA, denní aktualizace.

přístup na: http://search.ebscohost.com

Skupiny: