Web of Science

Služba Web of Science je  jednotné rozhraní pro přístup do citačních a abstraktových databází společnosti Thomson Reuters.
Hlavní bází Web of Science je Web of Science Core Collection. Tato multioborová databáze obsahuje záznamy více jak 12 000 impaktovaných časopisů z celého světa (včetně open-access) a přes 160 000 sborníků. Pokrývá více než 250 vědních oborů od roku 1900.
Prostřednictvím Web of Science je dostupná také databáze Journal Citation Reports. Jedná se o citační databázi čítající více než 11 000 odborných periodik. JCR umožňuje pomocí citačních vazeb vyhledávat nejcitovanější časopisy daných oborů, hodnocení dopadu vědeckých výstupů a další analýzy. Záznamy obsahují nejen celkový počet obdržených citací, ale také další ukazatele jako je Impact factors (IF), Immediacy Index, Cited Half-life či Citing Half-life.
přístup do Web of Science: zde
přístup do Journal Citation Reports: zde
Skupiny: