Directory of Open Access Journals

Služba podporující otevřený přístup k vědeckým a odborným časopisům, k výsledkům vědy a výzkumu. Umožňuje vyhledávání článků z více jak 4000 volně dostupných odborných časopisů.
Přístup na: http://www.doaj.org/

Skupiny: